Creixement, captació i monetització per a un projecte esportiu líder

MATCHAPP

L’OBJECTIU:

Amb més d’1 milió de descàrregues i concurrències de fins a 50.000 usuaris simultanis, Matchapp s’erigeix com l’aplicació líder en futbol i esport amateur a Espanya. La nostra marxa amb els seus responsables comença anys enrere, quan el projecte, incipient en aquells dies, entra en fase d’expansió i cerca de rendibilitat.

EL NOSTRE ACOSTAMENT:

Tenint en compte tots dos objectius tracem una estratègia amb dos vessants diferenciats: Obtenció de reach i descàrregues alhora que increment d’ingressos mitjançant noves fonts de monetització, sempre sense perdre de vista l’equilibri positiu entre CPA i ROI mitjà d’usuari.

Optimització ASO, identificació de potencials pols d’atracció de trànsit i descàrregues, posada en marxa d’accions de growth hacking per a propiciar viralización i posada en marxa d’accions de header bidding per a incrementar l’ingrés mitjà d’usuari.

EL PROCÉS:

01.

Comencem realitzant un exercici d’optimització ASO de l’app en els diferents app stores. Keyword research, optimització de copys, linkbuilding i llançament d’accions per a l’increment en ràting i reviews.

03.

Definició i implementació de l’estratègia de engagement i viralización: InApp Reviews, accions de growth hacking i activació de canals socials, linkbuilding i comunicació en plataformes de tercers.

02.

Disseny de un estoc complet de ads i segmentacions de públic sota model CPI (cost per install) tant en Google Ads com a nivell social.

04.

Posada en marxa d’un pla de header bidding i optimització de l’estoc de ads i freqüència de publicació, orientat a incrementar el CPM mig publicitari.

EL RESULTAT:

El projecte acumula increments de 3 xifres en termes de captació d’usuaris durant els primers dos anys, mantenint creixements de dues xifres en l’actualitat. La implementació de subhastes pre impressió entre diferents xarxes a través del header bidding possibilita augments en el CPM mitjà generat de més del 70%.

DEIXA DE PENSAR-T’HO I CONTACTA’NS

Confien en nosaltres