Incio » Agència SEO » Auditoria Seo

SERVEIS
D'AUDITORIA SEO

La posada en marxa d’una auditoria SEo professional és recomanable en qualsevol etapa d’un projecte digital. Ja sigui perquè el teu projecte estigui experimentant una recessió en els seus índexs de visibilitat, com també en etapes embrionàries d’aquest. Fem créixer junts el teu projecte.

¿QUÉ ES UNA AUDITORÍA SEO?

Las auditorías SEO son un tipo de documento cuya función es ayudarnos a comprender por qué una web no posiciona como debería, y qué hay que hacer para solucionarlo. La auditoría SEO investiga los diferentes factores de una web vinculados al algoritmo de Google, como son nuestro contenido y su distribución, tagging a nivel de código, rendimiento y entrega de la web al usuario, calidad y cantidad de enlaces, entre otros muchos.

Además, una auditoría SEO profesional debe prestar información no solo sobre el site en cuestión, sino también sobre el universo de búsquedas potenciales del proyecto, así como del potencial de competencia SEO del mismo.

PER QUÈ FER-HO?

El desenvolupament d’una bona estratègia SEO és un pas imprescindible en la proposta del pla d’acció de millora del teu lloc web en el canal orgànic. L’auditoria SEO ajuda no sols a comprendre per què el teu lloc web no posiciona com deuria, sinó que també permet prioritzar les accions a dur a terme per a revertir la situació.

Així mateix, una auditoria SEO ens ajuda a comprendre el teu mercat i competència orgànica íntegrament. Per això, la posada en marxa d’una auditoria d’aquest tipus és també ideal en projectes embrionaris, fins i tot prèviament al seu desenvolupament.

Prepara el
teu pla d’atac

Analitzem i prioritzem
les accions per a fer
enlairar la teva SEO

AIXÍ HO ACONSEGUIM

A través de tots aquests anys d’experiència com a agència SEO hem refinat una fórmula pròpia per a aconseguir els objectius de cada projecte. Aquesta fórmula es reprodueix en el nostre document d’auditoria SEO. Cada projecte és diferent i ha de ser atacat de manera específica, però sempre mitjançant una metodologia clarament definida:

01.
La primera fase de la nostra auditoria SEO posa especial atenció a les característiques del teu mercat i de la teva competència. Durant aquesta fase es realitza un complet estudi de paraules clau que ens permet quantificar el volum total del teu mercat SEO.

Alhora, es determinen factors relacionats amb el volum de competència SEO per a aquest mercat, com es distribueixen les cerques per dispositiu, així com la teva tendència de posicionament actual.

02.
Una vegada tenim clar en quina lliga juguem, passem a analitzar el teu web. Durant aquesta etapa prestem atenció a tot l’esquema de contingut i al tagging intern de la web, l’arquitectura d’aquesta, la optimització del rendiment, la indexació, la qualitat i quantitat del contingut…

A mesura que s’analitzen aquests punts, s’ofereix la millor solució al problema, així com també es detecten potencialitats de millora.

03.
Després de l’anàlisi intern, passem a diagnosticar la nostra reputació offsite. Aquesta reputació es mesura en termes de qualitat, quantitat i temàtica d’enllaços externs.

En aquest punt et proposarem la millor estratègia per a optimitzar també la nostra autoritat a ulls de Google.

QUÈ POTS ACONSEGUIR?

No ho tens clar? Et donem més raons.

Increment sa i sostingut de visites a través del canal orgànic.
Conèixer amb exactitud no sols l’estat de salut del teu web, si no també les característiques del mercat en el qual et vols posicionar.
Prioritzar els diferents treballs d’optimització a fi de garantir el màxim retorn entre inversió SEO i resultats.
Garantir el correcte plantejament i estratègia SEO en projectes en estat inicial.

DEIXA DE PENSAR-T’HO I CONTACTA’NS…

Confien en nosaltres