Augmentant el poder de conversió internacional a Escuela del Agua, del grup SUEZ

ESCUELA DEL AGUA

L’OBJECTIU:

Escuela del Agua, la divisió de Grup Suez dedicada a la formació professional especialitzada en el sector de l’aigua, recorre a nosaltres amb un objectiu clar: Incrementar en quantitat i qualitat els leads generats a través de les seves diferents plataformes digitals a Espanya, Xile, Mèxic, Colòmbia i el Perú.

EL NOSTRE ACOSTAMENT:

Desde el inicio de las conversaciones se considera prioritario optimizar el mix de acciones digital actual, definiendo un desembarco a nivel de campañas con Google Ads y remarketing como máximo exponente, complementado de forma gradual con otros canales de marketing social.

Micro segmentacions a nivell de públic, posada en marxa d’un nou estoc complet de grups d’anuncis que permeti cobrir totes les casuístiques semàntiques possibles, analítica web i nous canals de màrqueting social, són les claus de l’èxit del projecte.

EL PROCÉS:

01.

Després de l’anàlisi de les campanyes executades anteriorment, es decideix optar per una arquitectura d’anuncis completament nova, així com també per un nou compte de Google Ads, no condicionada per accions anteriors i sense històric previ.

03.

Procedim al disseny i creació d’un nou estoc complet de segmentacions d’usuari a nivell social, a fi de començar amb les accions de captació en mitjans socials.

02.

Procedim a generar el nou cos d’anuncis en xarxa de cerca de Google, així com també Display, Gmail, i Retargeting Ads. Al seu torn, es realitza una optimització completa a nivell de tracking analític, que conflueix en la creació de dashboards d’analítica personalitzats.

04.

Una vegada totes les campanyes estan en funcionament, es prossegueix amb l’optimització dels diferents canals, i l’adaptació de missatges a les diferents campanyes de producte del calendari d’accions.

EL RESULTAT:

Els objectius del client s’han complert amb escreix. Durant el tancament del primer any de col·laboració assolim increments de més del 120% en captació de leads i matriculacions per a màsters i postgraus. Actualment l’evolució de la captació continua en sana progressió.

DEIXA DE PENSAR-T’HO I CONTACTA’NS

Confien en nosaltres